Saturday, May 9, 2009

Probinsyana Gwapa

I want to share this OKM video by Noel Alamis. Actually this is one of the first (and undeniably a hit)OKM (Original Kinaray-a Music) and had gained its popularity with its upbeat and danceable tune. It has been aired not just in Antique but also heard in the airwaves and a much requested song in every baylehan of Panay, parts of Negros and even in Mindanao with Karay-a speaking population.

Probinsyana Gwapa
by: Noel Alamis

Nakita ko ron ang akon mangin amiga
Mayad nga ugali kang bukot suplada
Simple mag pamayo pero may pambato
Mahugnay mag yuhom manami kung turukon

Sa andang balay ako nag pamasyar
Ginpanilagan ko panimalay may respeto
Rugto ko nakita ang andang pag palangga
Amo dyang babaye ang akon gina pangita

Ang Probinsyana Gwapa
Manaya naya
Ang Probinsyana Gwapa
Mapinalanggaon pa
Ang Probinsyana Gwapa
Masaringan pa ahhhhh

Akon gin pangayo ang anang pag higugma
Gin kun-an na ako nga wara't pagduha duha
Abaw untoy noel imo pasensyaha
Hulat hulat kaw lang kay ako bata pa

Ang Probinsyana Gwapa
Manaya naya
Ang Probinsyana Gwapa
Mapinalanggaon pa
Ang Probinsyana Gwapa
Masaringan pa ahhhh

Ako ang nag hulat mga pito ka tuig
Nga ako paga sabton kang ulay nga taga bukid
Ginpamangkot na ako kang kami nagkita
Andot kadya kaw lang ay may bana ron ako

Ang Probinsyana Gwapa
Manaya naya
Ang Probinsyana Gwapa
Mapinalanggaon pa
Ang Probinsyana Gwapa
Masaringan pa ahhhh

Repeat Chorus

No comments:

Post a Comment