Sunday, May 10, 2009

Happy Mother's Day!

Look at me mom.....
You're my No. 1!!

To the Best Nanay in the World,
Happy Mother's Day!

HOT Comments Graphics Happy Mothers Day Images Need NEW Comment Codes?

Saan ka man ngayon, i hope na masaya ka sa kinaroroonan mo, dont worry too much sa aming mga naiwan mo. Kahit na nagkakagulo ay maaayos din yan pagdating ng araw....

Miss na kita Nay, I love you!

Iyong bunsong si Hapon

P.S. Kumusta mo na lang ako kay San Pedro.

I would also like to greet the equally Great Mom in the World, my lovely wife a Wonderful Mother's Day! Thank you for giving me two adorable kids. I Love you MOM!

No comments:

Post a Comment